اخبار

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی کاربرد رنگ در فرهنگ و هنر عشایر بویراحمددر دانشگاه بیرجند

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی کاربرد رنگ در فرهنگ و هنر عشایر بویراحمددر دانشگاه بیرجند

درپژوهش صورت گرفته توسط دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند،کاربرد رنگ در فرهنگ و هنر عشایر بویراحمد(مطالعه مورد: لباس و دستبافته) مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
نشست علمی گفتمان پیرامون طرح ها،نقش ها و تزئینات در پوشاک ایران و جهان اسلام برگزار شد
با حضور دکتر محمدرضا ریاضی ، پژوهشگر برجسته تاریخ هنر

نشست علمی گفتمان پیرامون طرح ها،نقش ها و تزئینات در پوشاک ایران و جهان اسلام برگزار شد

باهمکاری دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و موسسه محاکات خواجه نصیر، نشست علمی گفتمان پیرامون طرح ها،نقش ها و تزئینات در پوشاک ایران و جهان اسلام برگزار شد.

ادامه مطلب