گروه باستان شناسی

دانشکده هنر دانشگاه بیرجند در سال 1381 با پذیرش 35 دانشجو در رشته کاردانی باستان شناسی در یکی از ساختمان های تاریخی شهر بیرجند(باغ و عمارت اکبریه)فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و در سال 1384 به مجموعه پردیس شوکت آباد انتقال یافت.این گروه در حال حاضر دارای 6 عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری می باشد و در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد این گروه در مقطع ارشد دارای 3 گرایش پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی می باشد. از فعالیت های عمده گروه برگزاری 3 دوره همایش ملی باستان شناسی با محوریت دانشگاه بیرجند در شهرهای بیرجند،مشهد و تهران می باشد و در سه سایت تپه قلعه مود، تپه کهنک سربیشه و مسجد زوزن خواف فعالیت کاوش باستان شناسی انجام شده است.

تعداد اعضای هیات علمی
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
باستان شناسی - 5 1 6
تعداد بازدید:۵۱۸۹