همکاران سابق

تعداد بازدید:۱۳۲۵
دکتر محمد حسین قریشی

  دکتر محمد حسین قریشی

  ریاست دانشکده


 •   دانشیار- بازنشسته

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

دکتر حسین فرزانه پور

  دکتر حسین فرزانه پور

  ریاست دانشکده


 •   استادیار- دانشکده ادبیات

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

دکتر مهشید شکوهی

  دکتر مهشید شکوهی

  ریاست دانشکده


 •   استادیار-انتقال به دانشگاه تهران

 •   تهران- دانشگاه هنر تهران

 •   دانشکده هنر

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

  دکتر حسن هاشمی زرج آباد

  ریاست دانشکده


 •   دانشیار-انتقال به دانشگاه مازندران

 •   مازندران- دانشگاه مازندران

 •   دانشکده هنر

مریم دژم خوی

  مریم دژم خوی

  مدیر گروه باستان شناسی


 •   دانشکده هنر

حمیدرضا قربانی

  حمیدرضا قربانی

  مدیر گروه باستان شناسی


 •   استادیار

 •   اصفهان- دانشگاه هنر اصفهان

 •   دانشکده هنر

احمد قانونی

  احمد قانونی

  مدیر امور عمومی دانشکده هنر


 •   دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده هنر

ملیحه گرجی

  ملیحه گرجی

  مسئول دفتر حوزه ریاست-دبیرخانه


 •   دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده هنر

تکتم دقتی پور

  تکتم دقتی پور

  کارشناس گروه صنایع دستی


 •   دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده هنر

بهناز رقیمی

  بهناز رقیمی

  کارشناس گروه باستان شناسی


 •   دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده هنر

منصوره نخعی

  منصوره نخعی

  کارشناس گروه فرش و هنر اسلامی


 •   دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده هنر

عالیه قاسمی

  عالیه قاسمی

  کارشناس دفتر مجله نگارینه


 •   دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده هنر

عاطفه نخعی

  عاطفه نخعی

  کارشناس دفتر مجله نگارینه


 •   دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده هنر

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۱