کارگاه تذهیب

تعداد بازدید:۳۳۴۶

کجا پنهان شود نور تو در خاک

که هستی نور سرّ صانع پاک

چو آدم از تو اینجا نور دارد

وجود خویشتن مشهور دارد

وجود آدم از تو یافت ترکیب

ولیکن عقل بودش کرده تذهیب

 

هنری است برای نمایش نور با زر

چه چیزی می تواند زیباتر از طلا بدرخشد!

تذهیب در دو ترم متوالی با هدف آشنایی دانشجویان با :

  • انواع تکثیر نقوش
  • طراحی واگیره های مختلف
  • طراحی ترکیب های سنتی
  • آشنایی با ابزار کار تذهیب چون قلم مو، رنگ های سنتی تذهیب
  • و تکنیک هایی چون قلم گیری های متفاوت
  • و مراحل ساخت یک اثر تذهیب ارائه می گردد.
آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۹