کارکنان

تعداد بازدید:۶۴۷۸
عباس خسروی

  عباس خسروی

  مسئول آموزش دانشکده هنر- مسئول سایت دانشکده


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027105

 •   khosravi[at]birjand.ac.ir

سیده مریم عسکری

  سیده مریم عسکری

  مسئول دفتر حوزه ریاست-دبیرخانه


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027100

ذبیح الله مسعودی

  ذبیح الله مسعودی

  کارشناس گروه صنایع دستی، فرش و هنر اسلامی


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027120

سید حامد حمیدزاده

  سید حامد حمیدزاده

  مدیر امور عمومی


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027112

کاظم ابراهیمی

  کاظم ابراهیمی

  مسئول کارگاه ها


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027112

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰