کارگاه شیشه

تعداد بازدید:۲۳۹۹

کارگاه شیشه (آبگینه)

کارگاه شیشه جهت برگزاری درس کارگاه صنایع دستی 4 (کارگاه آبگینه) که یکی از دروس کارگاهی رشته صنایع دستی است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف از این کارگاه، آشنا نمودن دانشجویان با ابزار و وسایل کار، مواد و مصالح و روش‌های ساخت صنایع دستی شیشه‌ای و تمرین عملی آن‌هاست.

در این کارگاه، موارد زیر به دانشجویان آموزش داده می‌شود:

  • شناخت روش‌های گوناگون ساخت اشیای شیشه‌ای در صنایع دستی با ارائه تاریخچه‌ی مختصری از آن.
  • شناخت ابزار و وسایل کار و ماشین‌آلات مورد استفاده در صنایع شیشه و آبگینه
  • نحوه به کارگیری ابزارها و تجهیزات و کسب مهارت‌ها
  • فنون مختلف سنتی و صنعتی تولید شیشه (فنون فرم‌دهی، پرس‌کاری، تزریقی، مکشی، قطعه‌سازی، چسب‌کاری دستی و ماشینی و ...)
  • شناخت مواد مورد نیاز و خواص هر یک
  • آشنایی با کوره و نحوه بهره‌گیری از آن
  • طراحی و ساخت اشیاء شیشه‌ای طبق خواست برنامه آموزشی و نیازهای دانشکده

در پایان کارگاه، ارزیابی دانشجویان بر اساس کیفیت طرح و ساخت شیء مطرح‌شده توسط استاد و گروه آموزشی صورت می‌گیرد.

استاد مربوطه: خانم حسن‌زاده

کارشناس مسوول کارگاه: خانم مریم شمسی نژاد

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۹