رییس دانشکده

تعداد بازدید:۵۹۹۰
سید محمد رضا خلیل نژاد

  سید محمد رضا خلیل نژاد

  رئیس دانشکده هنر


  •   استادیار

  •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۴۰۲