کارگاه چوب

تعداد بازدید:۴۱۵۲

کارگاه چوب

کارگاه چوب جهت برگزاری درس کارگاه صنایع دستی 8 (صنایع دستی چوبی) که یکی از دروس عملی رشته صنایع دستی است و به ارزش 4 واحد کارگاهی در ترم ششم تحصیل ارائه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف از این کارگاه، آشنا نمودن دانشجویان با ابزار و وسایل کار، مواد و مصالح و روش‌های ساخت صنایع دستی چوبی، و تکنیک‌های مرتبط (منبت، معرق و ...) و تمرین عملی آن‌هاست.

در این کارگاه، موارد زیر در 5 گروه پایه به دانشجویان آموزش داده می‌شود:

 • خاتم‌سازی
 • معرق روی چوب
 • منبت
 • مشبک
 • گره چینی

توضیح و روش کار:

پس از آشنایی دانشجویان با مباحث عمومی کار روی چوب، برای هر یک از هنرهای فوق، مراحل زیر آموزش داده می‌شود:

الف- خاتم سازی:

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه به کار گیری آن‌ها
 • مصالح گیری و مصالح سائی
 • خاتم پیچی
 • خاتم چسبانی
 • پوست زدن و سمباده زدن
 • پرس کاری
 • رنگ کاری

ب- معرق روی چوب

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه به کار گیری آن‌ها
 • آشنایی با انواع چوب‌ها و مصالح گیری
 • بریدن قطعات مختلف (گل و برگ و ...) طبق طرح
 • چسباندن و پرس کردن کار
 • پوست زدن و سمباده زدن
 • رنگ‌کاری و جلا دادن (پولیش‌کاری)

ج- منبت

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه به کار گیری آن‌ها
 • کنده‌کاری روی چوب طبق طرح
 • پرداخت نهایی کار و پوست زدن
 • رنگ‌کاری

د- مشبک

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه به کار گیری آن‌ها
 • مشبک‌کاری طبق طرح

ه- گره چینی

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه به کار گیری آن‌ها
 • مصالح گیر ی
 • ساخت قطعات مختلف طبق طرح
 • سوار کردن قطعات
 • پرداخت و رنگ‌کاری

در پایان کارگاه، ارزیابی دانشجویان بر اساس کیفیت طرح و ساخت شیء مطرح‌شده توسط استاد و گروه آموزشی صورت می‌گیرد.

استاد کارگاه چوب: خانم زهرا کاظمی، خانم معصومه اطمینان، و آقای کاظم ابراهیمی

کارشناسان مسوول کارگاه: خانم نعیمه محمودی، و خانم آمنه منصوری مهربان

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۹