کارگاه طراحی

تعداد بازدید:۲۴۵۴

کارگاه طراحی سنتی

دانشکده هنر دانشگاه بیرجند بابرخورداری از سه کارگاه طراحی سنتی جهت  آموزش دروس: طراحی سنتی، طراحی فرش، رنگ و نقطه فرش، هندسه نقوش در هنراسلامی و... برای  رشته های فرش، هنر اسلامی، صنایع دستی، توانایی استفاده 20 دانشجو در هر کارگاه به صورت همزمان را دارد .

دانشجویان در این کارگاه ها با شیوه ترسیم نقوش ختایی و اسلیمی گره های هندسی و نحوه کاربرد آنها در هنر های سنتی ایران از جمله فرش آشنا می شوند.

مکان کارگاه ها: ساختمان دانشکده هنر، طبقه اول

تجهیزات کارگاه :

میز طراحی با ابعاد 100*70

میز نور

چراغ مطالعه برای هر میز

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۷