کارگاه حجم

تعداد بازدید:۴۳۸۱

کارگاه حجم سازی

کارگاه حجم جهت برگزاری درسی تحت عنوان "کارگاه حجم سازی"  که یکی از دروس پایه رشته صنایع دستی می‌باشد، تجهیز گردیده است.

این درس به ارزش 2 واحد به صورت کارگاهی برگزار گردیده و دانشجویان صنایع دستی با هدف تقویت قدرت تجسم سه بعدی در این کارگاه، ساخت احجام را تجربه می‌نمایند.

استاد با استفاده از مواد خمیری، و مصالح دیگر به دانشجویان ویژگی‌های فضای مثبت و منفی و معانی آن‌ها را آموزش داده و از این طریق، دانشجویان با چگونگی بیان هنر سه بعدی آشنا می‌شوند.

دانشجویان صنایع دستی در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند در اولین نیمسال تحصیلی در این کارگاه، مباحث حجم‌سازی را آموزش می‌بینند.

استاد درس: آقای کاظم ابراهیمی

کارشناسان مسوول کارگاه: خانم‌ها نعیمه محمودی، مریم شمسی‌نژاد، و زهرا بدیعی

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۹