دبیرخانه

تعداد بازدید:۳۱۱۵
 

  سیده مریم عسکری

  مسئول دفتر حوزه ریاست-دبیرخانه


  •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

  •   31027100

  •   056-32227225

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۹