علایق پژوهشی اساتید دانشکده

تعداد بازدید:۲۶۶۴
استاد گروه گرایش زمینه تخصصی رزومه استاد
دکتر علی زارعی باستان شناسی دوران اسلامی هنر و معماری دوران اسلامی cv.birjand.ac.ir/zarei
دکتر حسین کوهستانی باستان شناسی دوران تاریخی دوران انتقالی تاریخی به اسلامی هنر و معماری دوران اسلامی cv.birjand.ac.ir/kohestani
دکتر سامان فرزین باستان شناسی دوران اسلامی باستان شناسی – باستان شناسی انتقالی تاریخی به اسلامی- هنر و معماری اسلامی cv.birjand.ac.ir/farzin
دکتر حمیدرضا قربانی باستان شناسی دوران پیش از تاریخ باستان شناسی مناطق همجوار- باستان مردم شناسی- سنگ نگاره‌ها cv.birjand.ac.ir/hghorbani
دکتر مهدی ضیایی باستان شناسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازی cv.birjand.ac.ir/ziyaei
دکتر مریم ظهوریان       باستان شناسی دوران تاریخی دوران انتقالی تاریخی به اسلامی هنر و معماری دوران اسلامی cv.birjand.ac.ir/mzohouriyan
دکتر محمد علی بیدختی صنایع دستی پژوهش هنر عکاسی- نقد هنری- فلسفه هنر- صنایع دستی cv.birjand.ac.ir/bidokhti
فرزانه فخر صنایع دستی نقاشی فلسفه هنر- نقد هنری- تاریخ تطبیقی- تحلیلی cv.birjand.ac.ir/fakh
سید محمد رضا خلیل نژاد صنایع دستی معماری معماری منظر- باغ های ایرانی cv.birjand.ac.ir/mkhalilnezhad
حسین بارانی فرش شیمی نساجی و علوم الیاف شناسایی و معرفی مواد رنگزای طبیعی- نانو تکمیل به منظور ایجاد خواص جدید- عملیات تکمیلی روی الیاف به منظور بهبود خواص رنگرزی cv.birjand.ac.ir/barani
وحیده حسامی فرش پژوهش هنر نمادشناسی- طرح و نقش فرش- پژوهش در هنرهای اسلامی cv.birjand.ac.ir/hesami
محمد امین حاجی زاده فرش پژوهش هنر طرح ها و نقوش فرش- نگارگری ایرانی- هنرهای ایرانی دوره اسلامی cv.birjand.ac.ir/mhajizadeh
همامالکی فرش مهندسی نساجی الکتروریسی و ساختارهای نانولیفی- خصوصیات مکانیکی الیاف و نخ- رنگرزی و چاپ cv.birjand.ac.ir/hmaleki
مژگان خیر اللهی هنر اسلامی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی هنر اسلامی- هنرهای فلزی و چوبی cv.birjand.ac.ir/mkheirollahi
آرزو پایدارفرد هنر اسلامی پژوهش در نگارگری پژوهش در هنرهای اسلامی(تذهیب. نگارگری. فرش. تزئینات معماری. پوشاک. خوشنویسی)- مبانی زیبایی شناسی و حکمت هنر اسلامی- پژوهش های بین رشته ای( هنر ادیان. هنر ادبیات. هنر فلسفه) cv.birjand.ac.ir/paydarfard

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۹