طرح های پژوهشی دانشکده هنر

تعداد بازدید:۱۱۵۱
عنوان مجری همکاران تاریخ شروع تاریخ پایان
طراحی نخ PVA نانولیفی حاوی نانو ذرات نقره با ویژگی ضد میکروبی حسین بارانی - 1392/03/03 1393/04/11
امکان سنجی کاربرد بنتونیت بعنوان دندانه ها در رنگرزی طبیعی نخ حسین بارانی - 1393/10/01 1395/11/03
بررسی و مطالعه باستان شناختی - انسان شناختی و نقوش صخره ای سنگ نگاره های خراسان جنوبی حمید رضا قربانی - 1393/10/01 1395/11/03
بررسی و تحلیل تزئینات وابسته به معماری بنای باغ رحیم آباد آرزو پایدارفرد سمیه خزاعی 1391/10/01 1393/11/03
الگوی طراحی لباس ملی پوشاک خراسان جنوبی آرزو پایدارفرد فاطمه یوسفی 1391/09/01 1393/05/01

شناسایی و معرفی قلاع اسماعیلیه شهرستان بیرجند، مقدمه ای بر شناخت معماری دفاعی خراسان در دوران اسلامی

حسن هاشمی زرج آباد - 1384/08/24 1391/10/02

بررسی و شناسایی سیستماتیک باستان شناسی بخش شوسف نهبندان

حسن هاشمی زرج آباد - 1391/04/01 1391/12/03

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۹