اخبار دانشکده

افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده هنر در نخستین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاههای استان و سی و هشتمین جشنواره قرآن و عترت

افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده هنر در نخستین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاههای استان و سی و هشتمین جشنواره قرآن و عترت

دانشجویان دانشکده هنر در سی و هشتمین جشنواره قرآن و عترت و اولین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه های استان خراسان جنوبی افتخار آفرینی کردند.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی کاربرد رنگ در فرهنگ و هنر عشایر بویراحمددر دانشگاه بیرجند

برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی کاربرد رنگ در فرهنگ و هنر عشایر بویراحمددر دانشگاه بیرجند

درپژوهش صورت گرفته توسط دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند،کاربرد رنگ در فرهنگ و هنر عشایر بویراحمد(مطالعه مورد: لباس و دستبافته) مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب