گروه هنر اسلامی

تعداد بازدید:۱۱۳۹۸

 

    

 

 

                    

نیاز گسترده به تدوین منشور هنر اسلامی در دانشگاه ها برای مقابله با هنر وارداتی یکی از مهمترین دلایل ضرورت تدوین رشته هنر اسلامی است، زیرا در عصر جهانی شدن که ثمره اش تشابه فرهنگی و حذف مرزهای فرهنگی است نیاز و وابستگی متقابل و شدید میان ملت ها ایجادشده و جنبه های مختلف هویت بخش یک ملت یا تمدن، در نظام داد و ستد جهانی نادیده انگاشته شده است. در این میان، عرصه هنر ما به آوردگاهی برای پذیرش فرم ها و ماهیت ها یهنر غیر بومی و به ویژه غربی تبدیل می گردد. مقابله با این نظام وارداتی هنر تنها و تنها با تدوین برنامه هایی ممکن است که نمایانگر بنیادها و اصالت های یک قوم و تمدن باشد و این البته ممکن نیست مگر این که تمدنی بتواند ایده و عقیده اش را به زبان و بیان هنر برگرداند. رشته هنر اسلامی با درون مایه قوی و اصالت دیرینه خویش به عنوان نظام مطالعاتی مبنا و برنامه ­ای کامل برای دانشجویان و انتقال دهندگان فرهنگی کشورمان کارگشا خواهد بود. تفاوت اساسی رشته هنر اسلامی با سایر رشته ها بویژه رشته صنایع دستی، ارتباط عمیق و تنگاتنگ اصول و مبانی نظری با بخش عملی رشته هنر اسلامی است که این ارتباط و تاثیر متقابل آن در شکل گیری شخصیت، منش و بینش دانشجو اثر بخش بوده و در کنار بدست آوردن تخصص و مهارت در گرایش­ های عملی رشته هنر اسلامی، سواد و درک کاملی از مبانی نظری و بنیادین هنری ایرانی- اسلامی برای دانشجویان این رشته به ارمغان می­ آید.جالب آنکه رشته هنر اسلامی در بیشتر دانشکده های هنر دانشگاه­ های معتبر دنیا (انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ...) تدریس می­شود حال آنکه در ایران که به عنوان کشوری اسلامی شناخته شده است، سابقه ای کمتر دارد.

رشته هنر اسلامی در دانشگاه بیرجند با گرایش نگارگری برای دانشجویان علاقه مند این رشته فعالیت خویش را آغاز کرده و با ارائه دروس اصلی چون مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی، شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران، مبانی و مبادی اصول خوشنویسی اسلامی و تحقیق در هنرهای اسلامی و کارگاه های تخصصی چون تذهیب، گل و مرغ و نگارگری در 8 نیم سال تحصیلی به کار خود ادامه خواهد داد.

تعداد اعضای هیات علمی

گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
هنر اسلامی - - 2 - 2

 

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۹