کارگاه فلز

تعداد بازدید:۲۵۹۱

کارگاه فلز و قلمزنی

کارگاه فلز و قلمزنی جهت برگزاری درس کارگاه صنایع دستی 9 (کارگاه صنایع فلز و قلمزنی) که یکی از دروس عملی رشته صنایع دستی است و به ارزش 4 واحد کارگاهی در ترم ششم تحصیل ارائه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف از این کارگاه، آشنا نمودن دانشجویان با ابزار و وسایل کار، مواد و مصالح و روش‌های ساخت صنایع دستی فلزی، و قلمزنی و آموزش عملی در آن‌هاست.

توضیح و روش کار:

پس از آشنایی دانشجویان با مباحث عمومی کار روی فلز، مراحل زیر آموزش داده می‌شود:

الف- چکش‌کاری (دوات گری):

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه به کار گیری آن‌ها
 • شناخت فلزات مورد استفاده و کیفیت آن‌ها
 • ساختن شکل‌ها و ظروف مختلف طبق طرح، به وسیله ضربه و چکش‌کاری
 • جوشکاری قطعات
 • پرداخت کار

ب- قلمزنی

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه به کار گیری آن‌ها
 • آماده‌سازی کار برای قلم زدن (قیرگذاری و ...)
 • پیاده کردن طرح مورد نظر روی کار
 • قلمزنی کار طبق طرح

ج- ملیله‌کاری

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه به کار گیری آن‌ها
 • پیچیدن سیم
 • ساختن گل و برگ و سایر اشکال با استفاده از سیم
 • اتصال قطعات آماده شده و جوشکاری و پرداخت

استاد کارگاه فلز و قلمزنی: خانم لیلی خراشادی‌زاده

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷