همایش ها

تعداد بازدید:۲۲۲۸

همایش های برگزار شده

                                                                                       

اولین همایش ملی باستان شناسی ایران (بیرجند اردیبهشت 92)                 دومین همایش ملی باستان شناسی ایران (مشهد آبان ماه 94)

                                                                                                 

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران (تهران آبان ماه 96)                  چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران (بیرجند آبان 98)

                                                                               

                                                  همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی (بیرجند آذرماه 94)

کلید واژه ها: همایش های دانشکده هنر

آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۹