وبینار آموزشی «ریشه شناسی رفتارهای اعتیادی» ویژه کارکنان

شرکت کننده گرامی، نظر شما درباره این دوره آموزشی چیست؟

بدون شک، دیدگاه های شما میتواند ما را در بهبود دوره های آینده یاری کند.

وبینار آموزشی «ریشه شناسی رفتارهای اعتیادی» ویژه کارکنان
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  3
 • میزان تسلط و قدرت بیان و انتقال مطالب*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • جلب مشارکت و همکاری فراگیران*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • نظم، ترتیب، مدیریت زمان و ارائه گام به گام مطالب*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • به روز بودن دانش و اطلاعات*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • قدرت و توانایی پاسخ گویی به پرسش ها*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • تسلط مدرس در مدیریت رفتارهای محل نظم کلاس*(بی نظمی، خارج از موضوع صحبت کردن و ...)
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  9
 • استفاده از متفاوت بودن شیوه تدریس نسبت به سایر دروس*(بارش فکری، ایفای نقش، مشارکت فعال شرکت کنندگان و ...)
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • میزان کاربردی بودن مطالب ارائه شده در زندگی روزمره*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  11
 • تاثیر کارگاه در افزایش دانش و نگرش شما*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  12
 • تناسب حجم مطالب با زمان ارائه کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  13
 • میزان تناسب مطالب با نیازهای فعلی شما*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  14
 • شیوه اطلاع رسانی و ثبت نام*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  15
 • کیفیت فضای مجازی*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  16
 • شیوه و کیفیت جذب مخاطب*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  17
 • نحوه مدیریت و هماهنگی برگزارکنندگان کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  18
 • هماهنگی و تناسب شرکت کنندگان در کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  19
 • مهم ترین نکته ای که توجه شما را جلب کرد چه بود؟*
  20
 • مهم ترین پیشنهاد شما برای دوره های بعدی چیست؟*
  21
 • آیا موضوع ویژه ای در این دوره سبب ناراحتی شما شد؟*
  22
 • آیا موضوع دیگری مدنظر شما بوده است که در سوالات گنجانده نشده است؟ لطفا مرقوم نمایید.*توضیح بیشتر
  23