نحوه آشنایی با دانشگاه

نحوه آشنایی با دانشگاه
 • 0
 • جنسیت*
  1
 • بومی/غیر بومی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • مقطع تحصیلی*
  4
 • برای انتخاب دانشگاه بیرجند، اطلاعات خود را از چه طریقی کسب کردید؟ (لطفاً به ترتیب اولویت یادداشت بفرمائید).*1) پیشنهاد دوستان 2) مشاور کنکور 3) نظر خانواده 4) مسئول کافی نت 5)عوامل مدرسه 6)شبکه های اجتماعی (اینستاگرام،شاد،تلگرام) 7) سایت دانشگاه 8)سایر
  5
 • چقدر از قبولی خود در دانشگاه بیرجند رضایت دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  6
 • به چه میزان به ادامه تحصیل در رشته فعلی خود تمایل دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  7