وبینار اشتغال و مسیرهای شغلی نوظهور

شرکت کننده گرامی، نظر شما درباره این دوره آموزشی چیست؟

بدون شک، دیدگاه های شما میتواند ما را در بهبود دوره های آینده یاری کند.

وبینار اشتغال و مسیرهای شغلی نوظهور
 • 0
 • میزان تسلط و قدرت بیان و انتقال مطالب*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  1
 • جلب مشارکت و همکاری فراگیران*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  2
 • نظم، ترتیب، مدیریت زمان و ارائه گام به گام مطالب*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  3
 • به روز بودن دانش و اطلاعات*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • قدرت و توانایی پاسخ گویی به پرسش ها*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • تسلط مدرس در مدیریت رفتارهای محل نظم کلاس*(بی نظمی، خارج از موضوع صحبت کردن و ...)
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • استفاده از متفاوت بودن شیوه تدریس نسبت به سایر دروس*(بارش فکری، ایفای نقش، مشارکت فعال شرکت کنندگان و ...)
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • میزان کاربردی بودن مطالب ارائه شده در زندگی روزمره*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • تاثیر کارگاه در افزایش دانش و نگرش شما*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  9
 • تناسب حجم مطالب با زمان ارائه کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • میزان تناسب مطالب با نیازهای فعلی شما*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  11
 • شیوه اطلاع رسانی و ثبت نام*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  12
 • کیفیت فضای مجازی*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  13
 • شیوه و کیفیت جذب مخاطب*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  14
 • نحوه مدیریت و هماهنگی برگزارکنندگان کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  15
 • هماهنگی و تناسب شرکت کنندگان در کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  16
 • مهم ترین نکته ای که توجه شما را جلب کرد چه بود؟*
  17
 • مهم ترین پیشنهاد شما برای دوره های بعدی چیست؟*
  18
 • آیا موضوع ویژه ای در این دوره سبب ناراحتی شما شد؟*
  19
 • آیا موضوع دیگری مدنظر شما بوده است که در سوالات گنجانده نشده است؟ لطفا مرقوم نمایید.*توضیح بیشتر
  20
 • نام و نام خانوادگی*
  21
 • کد ملی*
  22