طرح پیشگیری از افت تحصیلی (پات)

تعداد بازدید:۱۶۶۲

پیشگیری از افت تحصیلی در دانشگاه‌ها به زنجیره‌ای از عوامل فردی، خانوادگی، آموزشی (دانشگاه و زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی) بستگی دارد. این اقدامات در دو حیطه‌ی پیشگیری و مداخله با هدف نهایی کاهش دانشجویان درگیر با مشکلات تحصیلی، پیشگیری از مشکلات تحصیلی دانشجویان در معرض مشروطی و ارتقاء مهارت‌های تحصیلی سایر دانشجویان است که باید تاکید بر قسمت پیشگیری باشد.

این طرح با هدف توانمند سازی دانشجوها از طریق برگزاری مجموعه دوره ها جهت ارتقای مهارت‌های تحصیلی در بین دانشجویان، شناسایی دانشجویان دارای افت معدل و ارتباط‌گیری با آنها، اطلاع‌رسانی خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به دانشجویان از طریق ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی برگزار می‌گردد.

برگزاری وبینارها و آماده‌سازی و نشر محتواهای روانشناختی در زمینه برنامه‌ریزی، مدیریت زمان، شیوه‌های مطالعه، تمرکز حواس، اضطراب امتحان، اهمالکاری از جمله اهداف این واحد به شمار می‌رود.

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۱