آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه طرح‌های پژوهشی کاربردی و فناورانه دانشگاه بیرجندآیین نامه های پژوهشی
فرم شماره ۲- تسویه حساب اعتبار نقدی (پژوهانه)فرم های پژوهشی
فرم شماره ۲- تسویه حساب اعتبار نقدی (پژوهانه)آیین نامه های پژوهشی
صورتجلسه اهداء اموالآیین نامه های پژوهشی
روند تسویه هزینه کرد اعتبار پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه تخصیص پژوهانه اعضای هیات علمیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه تاسیس گروه های پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
استاندارد سازی نشریات معتبر علمی بر اساس معیارهای بین المللیآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در ISCآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه تعیین اعتبار مجلات علمی کشورآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمنهای علمی ایرانآیین نامه های پژوهشی
راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرحهای پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
نحوه توزیع امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری مشترکآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل ارائه مقاله در مجامع بین المللی خارجیآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل مرجع نویسی پروپوزال و گزارش نهایی طرح پژوهشی سبک APAآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل پرداخت حق عضویت اعضاء هیات علمی دانشگاه بیرجند در انجمن های علمی داخلی و بین المللیآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل شرکت در کارگاههای علمی داخل و خارج کشور بدون ارائه مقالهآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل شرکت در همایش های معتبر علمی داخلیآیین نامه های پژوهشی
فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه هاآیین نامه های پژوهشی