بازدید معاون پژوهش،فناوری و نوآوری دانشگاه از دانشکده هنر

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۷:۱۹ کد : ۲۳۱۵۶ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۹۶
بازدید معاون پژوهش،فناوری و نوآوری دانشگاه از دانشکده هنر

به گزارش دانشکده هنر و در راستای آشنایی معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه با مشکلات فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده هنر، جمعی از مدیران این معاونت از کلاسها، کارگاهها و امکانات موجود در دانشکده هنر بازدید کردند و در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفتند.

در این بازدید که دکتر اکبرپور،معاون پژوهش،فناوری و نوآوری دانشگاه، دکتر اکبری، مدیر کارافرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه، دکتر مهدی ضیائی،مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه، دکتر علی زراعتکار مقدم، مسئول راه اندازی شبکه آزمایشگاه مرکزی و جمعی از مدیران دانشکده هنر حضور داشتند، دکتر خلیل نژاد، رئیس دانشکده هنر توضیحات لازم در خصوص کمبود امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی دانشکده ارائه کرد. دکتر اکبرپور، معاون پژوهش،فناوری و نوآوری دانشگاه قول مساعد جهت رفع مشکلات موجود و بروزرسانی تجهیزات این دانشکده منطبق بر اصول HSE را داد.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱