برگزاری وبینار آموزشی با عنوان «آشنایی با منابع کهن ادبی، هنری، تاریخی و علمی ایران» توسط دکتر مژگان خیرالهی (دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۷ کد : ۸۰۳۰ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۱۲


کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با منابع کهن ادبی، هنری، تاریخی و علمی ایران» توسط مژگان خیرالهی (دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی) عضو هیات علمی گروه صنایع دستی  با همکاری هسته¬ی کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه¬ی دانشکده¬ی هنر، مورخ 25 اردیبهشت ماه 1399 ساعت 13 الی 15 برگزار شد. در این وبینار ابتدا به موضوع دوران تاریخی و آغاز نگارش در جهان و ایران پرداخته شد. سپس با نگاهی مختصر به سیر تحول خطوط و الفبای نگارشی در ایران تا دوران اسلامی؛ مهمترین منابع مکتوب ایران پیش از اسلام مطرح شد. در ادامه با طرح یک پرسش «آیا منابع مستقل مطالعاتی در حوزه های مختلف ادوار کهن به شکل امروزی در ایران موجود بوده است؟» به آن از دو منظر پاسخ داده شد: 1ـ عدم دسترسی پژوهشگران به همه¬ی منابع مکتوب گذشته. 2ـ اختصاص سواد به یک گروه خاص در دوره ی ساسانی.
در انتها نیز به منابع کهن تاریخی ایرانی از جمله کتیبه ها، سکه ها، متون غیر تاریخی مانند مزدیسنایی، متون پهلوی؛ و منابع مکتوب غیر ایرانی همچون تاریخ هرودوت، گزنفون، خانتوس لیدیایی و ... تیتر وار اشاره شد.
پایان جلسه پیشنهاد شد که در صورت تمایل دانشجویان محترم، این کارگاه سلسله وار، بازشناسی و بازخوانی متون تاریخی در حوزه های مختلف علمی برگزار شود