دومین جلسه کمیته مداخله در بحران در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با حضور اعضای کمیته در سالن بشارت مرکز مشاوره برگزار گردید.

۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۵ کد : ۱۸۹۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۶
این جلسه با حضور معاون دانشجویی (دکتر موسوی)، رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی (دکتر صمدیه)، رئیس اداره بهداشت و درمان (دکتر عقیلی)، مدیر امور دانشجویی (دکتر خزیمه نژاد)، مدیر حراست (دکتر ثقه الاسلامی)، رئیس اداره امور حقوقی (دکتر نخعی پور)، مدیر روابط عمومی (دکتر فرزین)، رئیس پردیس علوم رفتاری (دکتر سالاری فر) و کارشناسان مرکز مشاوره برگزار گردید.

مصوبات و مفاد آیین نامه کمیته مداخله در بحران در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۴۰۱

نظر شما :