برگزاری نشست چالش‌های دانشجویان بین الملل با تمرکز بر مدیریت استرس

۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۳ کد : ۲۱۱۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۵

نشست «چالش‌های دانشجویان بین الملل با تمرکز بر مدیریت استرس (ویژه دانشجویان بین الملل)» با حضور خانم سمانه موسوی، کارشناس مشاور مرکز مشاوره و توانمندسازی، روز شنبه 28 آبان‌ماه 1401، به همت مرکز مشاوره و توانمندسازی به مدت 2 ساعت در سالن بشارت برگزار گردید.

در این نشست ابتدا دانشجویان بین الملل به بیان چالش‌های خود در ارتباط با زندگی در ایران پرداختند. خانم موسوی در پاسخ به چالش‌های بیان شده توسط دانشجویان بین الملل، دو مسئله روان‌شناختی توجه انتخابی و تعمیم‌دهی افراطی و همچنین هرم نیازهای مزلو تشریح گردید. همچنین بیان کردند که دانشجویان بین الملل نیز به عنوان نمونه‌ای از جامعه‌شان وظیفه دارند فرهنگ خود را به درستی به سایر دانشجویان معرفی کنند. در ادامه، مدیریت استرس و ذهن آگاهی جهت کمک به دانشجویان بین الملل به طور مفصل آموزش داده شد.

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۱

نظر شما :