کارگاه ورمی کمپوست (آشنایی با کرم ها، تولید و بازاریابی) در پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

۱۳ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۱ کد : ۲۶۵۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۱
کارگاه ورمی کمپوست (آشنایی با کرم ها، تولید و بازاریابی) با حضور علی آبیز و مریم داوودی مربیان همتای مرکز مشاوره، دکتر محبوبه سادات حسین زاده؛ استاد زیست شناسی سیستماتیک جانوری دانشگاه بیرجند و محبوبه الهامیان؛ کارشناس مرکز مشاوره، دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ به مدت ۲ ساعت در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی برگزار شد.

در ابتدای جلسه علی آبیز مربی همتای مرکز مشاوره و سبک زندگی و دانشجوی ارشد علوم و مهندسی باغبانی به بیان مطالبی همچون مزایای استفاده از ورمی کمپوست، فرایند ورمی کمپوست، انواع کرم و تکثیر آن، کاربرد کرم های قرمز برای اشتغال و ..... پرداخت.

در ادامه دکتر محبوبه سادات حسین زاده مباحثی همچون معرفی کرم های حلقوی، رده بندی کرم های حلقوی، طرح بدن و تاریخچه تکامل، روش تکثیر و تغذیه کرم ها، اناتومی و فیزیولوژی کرم ها، گردش خون و تنفس سیستم عصبی و اندامهای حسی رفتار و تشریح کرم ها و .... مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در انتها هدیه ای به رسم یادبود از طرف کارشناسان مرکز و مربیان همتا به دکتر محبوبه سادات حسین زاده؛ استاد زیست شناسی سیستماتیک جانوری دانشگاه بیرجند اهدا گردید.

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۴۰۲

نظر شما :