برگزاری طرح کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۹ کد : ۱۲۷۹۲ اخبار موفقیت اتفاقی نیست ...
تعداد بازدید:۱۳۴

با توجه به تغییر شکل جوامع و استفاده تکنولوژی و فناوری، امکان برقراری ارتباطات انسانی تا حد زیادی دستخوش تغییرات بسیاری شده است. نوجوانان و جوانان از جمله گروه های در معرض آسیب در این زمینه هستند که با پدیده هایی همچون شکاف فکری و عاطفی بین والدین و فرزندان، نداشتن آگاهی در زمینه مهارت های زندگی، خانواده های از هم گسیخته، نداشتن هدف در زندگی، آسیب های فضای مجازی و .... رو به رو هستند.

از این رو نقش مشاوره و برگزاری وبینارها و کارگاه های آموزشی جهت آگاه کردن و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی ازاین آسیب ها پررنگتر میشود.

در این راستا مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند با همکاری اساتید برجسته اقدام به برگزاری وبینارهای کاربردی و موثر به شرح زیر نمود:

  1. مداخلات در فرآیند طلاق ویژه مشاوران و روانشناسان استان (دکتر منصوره سادات صادقی) به مدت 8 ساعت
  2. پیشگیری از خودکشی ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند(دکتر محمدحسین سالاری فر) به مدت 4 ساعت
  3. مدیریت مورد افراد با افکار خودکشی ویژه کارشناسان و مددکاران مراکز مشاوره دانشگاه های استان (دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید) به مدت 6 ساعت
  4. پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان (راضیه ادبی) به مدت 6 ساعت
  5. معجزه صمیمت در روابط بین­فردی ویژه دانشجویان (دکتر هانیه بیجاری) به مدت 6 ساعت

نظر شما :