برگزاری وبینار چرا ذهن من آشفته است؟

۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۰ کد : ۱۴۷۷۹ اخبار کارگاه های آموزشی
تعداد بازدید:۱۴۱
وبینار چرا ذهن من آشفته است با تدریس خانم محبوبه ملکانه، روز دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ در سامانه وبینار دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

این وبینار با این سوال شروع شد که آشفتگی ذهنی از نظر شما چیست؟ سپس به این موضوع پرداخته شد که از دیدگاه فراشناخت درمانی آدرین ولز معنای آشفتگی ذهنی چیست، در ادامه مفاهیم مهم در دیدگاه فراشناخت درمانی مانند افکار مزاحم و نگرانی­ ها، ابتدا با سوال از شرکت ­کنندگان، سپس توسط مدرس توضیح داده ­شد.

وبینار با توضیح درباره فرایندهای مشکل ­ساز ذهنی از دیدگاه فراشناخت درمانی ولز از جمله سندرم شناختی-توجهی و باورهای فراشناختی مثبت و منفی ادامه یافت.

در انتها برخورد شرکت کنندگان با افکار مزاحم و نگرانی ­هایشان بررسی شد و معایب برخوردهای نادرست با نگرانی­ ها توسط مدرس بیان شد و قرار شد راهبردهای صحیح برخورد با افکار مزاحم و نگرانی­ ها در جلسه دوم وبینار، چهارشنبه 29 مهرماه، بیان شوند.


نظر شما :