شعبه مرکزی

این شعبه در پردیس شوکت آباد قرار دارد. ارائه خدمات مشاوره و روان شناختی در تمام ایام هفته (شنبه تا چهارشنبه) ار ساعت 7 الی 15 می باشد. تعیین وقت به صورت حضوری یا تماس با شماره 056-32202066 انجام میگیرد.

تعداد بازدید:۸۵۲