شعب و دفاتر خوابگاهی

    خوابگاه پسران    
مجموعه خوابگاهی سرو   ساعات کاری 
 آدرس:    دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت¬آباد، خوابگاه سرو۲ ،جنب اتاق سرپرست،دفتر مشاوره         
تلفن:     ۰۵۶۳۲۲۰۲۴۸۸    
مشاوران:        
         
خوابگاه ابوذر   ساعات کاری 
 آدرس:   بیرجند، خیابان مدرس ۲ ،خوابگاه ابوذر،جنب اتاق سرپرستی ،دفتر مشاوره        روزهای دوشنبه و سه شنبه
 تلفن:    ۰۵۶۳۲۲۲۹۲۵۱   ازساعت ۲۰ الی ۲۳
مشاوران:   آقای حسین پور    
         
خوابگاه امیر   ساعات کاری 
 آدرس:   کیلومتر۵جاده کرمان ، دانشکده کشاورزی ، پردیس امیر اباد ،  خوابگاه امیر ، طبقه سوم، دفتر مشاوره         
 تلفن:    ۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ داخلی ۳۱۷    
مشاوران:  

 


     خوابگاه دختران    
مجموعه خوابگاهی صدف   ساعات کاری 
 آدرس:  

 دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت¬آباد، خوابگاه صدف ۱،طبقه دوم ،اتاق ۲۰۰،دفتر مشاوره 

دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت آباد ،خوابگاه صدف۲،دفتر مشاوره

       شنبه لغایت سه شنبه
 تلفن:     ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۲۱    ازساعت 19 الی ۲۳
مشاوران:      خانم جعفری    
         
خوابگاه توحید   ساعات کاری 
 آدرس:   بیرجند،خیابان ۱۵خرداد ،خوابگاه توحید        شنبه لغایت سه شنبه
 تلفن:    ۰۵۶۳۲۴۳۷۳۳۸    ازساعت 19 الی ۲۳
مشاوران:   خانم تقوی    
         
خوابگاه گلستان   ساعات کاری 
 آدرس:   کیلومتر۵جاده کرمان ، دانشکده کشاورزی ، پردیس امیر اباد ، خوابگاه گلستان،گلستان ۱، سوئیت ۵         
 تلفن:    ۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ داخلی ۳۱۸    
مشاوران:  

 

   
تعداد بازدید:۱۸۵۳