اخبار

کرسی آزاداندیشی با عنوان بررسی چالشها و دغدغه‌های دانشجویان در ارتباط با آموزش مجازی برگزار شد
ازسوی معاونت فرهنگی و اجتماعی

کرسی آزاداندیشی با عنوان بررسی چالشها و دغدغه‌های دانشجویان در ارتباط با آموزش مجازی برگزار شد

کرسی آزاداندیشی (( بررسی چالشها و دغدغه‌های دانشجویان در ارتباط با آموزش مجازی))، شامگاه روز دوشنبه مورخ ۲ اردیبهشت ماه برگزار شد.

ادامه مطلب