اخبار

اعطای فرهنگ کارت به دانشجویان ورودی ۹۸
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان صورت گرفت

اعطای فرهنگ کارت به دانشجویان ورودی ۹۸

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان نوورود، فرهنگ کارت دانشجویی به دانشجویان ورودی ۹۸ اعطاء شد.

ادامه مطلب
پیام تبریک معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در پی افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند

پیام تبریک معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در پی افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند

در پی کسب افتخارآفرینی انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه بیرجند، در هفتمین دوره مسابقات کشوری برنامه نویسی موبایل، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام تبریکی در این خصوص صادر کرد.

ادامه مطلب