آزمایشگاه فیزیک مدرن (فیزیک ۴)

تعداد بازدید:۴۱۶۹

 

  آزمایشگاه فیزیک مدرن (فیزیک ۴)


  •   056-31026640

  •   n_divani[at]birjand.ac.ir

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک مدرن یا همان فیزیک ۴ (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک تدریس می شود.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰