آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفته

تعداد بازدید:۱۹۴۳

 

  آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفته


  •   رضا سرحدی (دکترای فیزیک حالت جامد)

  •   دانشکده علوم -گروه فیزیک

  •   بلوک ب، طبقه دوم، کریدور 2

  • ---> دانلود دستورالعمل آزمایشگاه فیزیک حالت جامد (کلیک کنید)

  •   056-31026644

  •   reza.sarhaddi[at]birjand.ac.ir

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک پیشرفته حالت جامد (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک تدریس می شود.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰