آزمایشگاه VSM

تعداد بازدید:۳۳۳۰

 

  آزمایشگاه VSM


  •   رضا سرحدی (دکترای فیزیک حالت جامد)

  •   دانشکده علوم -گروه فیزیک

  •   جنب انتشارات مرکزی دانشگاه، آزمایشگاه VSM

  • ---> دانلود دستورالعمل آزمایشگاه فیزیک VSM

  •   056-31026631-09374403511

  •      msrl@birjand.ac.ir,reza.sarhaddi@birjand.ac.ir

 

این آزمایشگاه، در سطح آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای این رشته مورد استفاده می باشد و قادر به ارایه خدمات پژوهشی به سایر مراکز و دانشگاه ها در این زمینه تخصصی نیز می باشد. در این آزمایشگاه، اندازه گیری خواص مغناطیسی مواد با استفاده از دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) قابل انجام می باشد. کلیه خدمات این آزمایشگاه، با تعرفه مصوب به مشتریان ارائه می شود. این آزمایشگاه علاوه براعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه بیرجند، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان، پژوهشگران و سایر مراجعین خارج از دانشگاه نیز می باشد. در حال حاضر، این آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) می باشد.

لینک مستقیم وب سایت آزمایشگاه:   http://msrlab.blog.ir

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰