آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

تعداد بازدید:۶۵۰۴

 

  آزمایشگاه فیزیک پایه ۱


  •   056-31026639

  •   n_divani[at]birjand.ac.ir

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک مکانیک (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک تدریس می شود. البته، این آزمایشگاه درس آزمایشگاه فیزیک 1 مقطع کارشناسی سایر رشته های دانشکده علوم (شیمی و زمین شناسی) و دانشکده مهندسی (برق و مکانیک) را نیز بطور کامل پوشش می دهد.  

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰