آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

  آزمایشگاه فیزیک پایه ۲


  •   حمزه نخعی مطلق (دکترای فیزیک حالت جامد)

  •   دانشکده علوم -گروه فیزیک

  •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 1

  • ---> دانلود دستورالعمل آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

  •   056-32202301-404

  •   hamzeh_nakhaee[at]birjand.ac.ir

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک الکتریسیته (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک تدریس می شود. البته، این آزمایشگاه درس آزمایشگاه فیزیک ۲ مقطع کارشناسی سایر رشته های دانشکده علوم (شیمی و زمین شناسی) و دانشکده مهندسی (برق، مکانیک و کامپیوتر) را نیز بطور کامل پوشش می دهد.

تعداد بازدید:۹۷۳