آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

تعداد بازدید:۵۴۴۲

 

  آزمایشگاه فیزیک پایه ۲


  •   056-31026643

  •   hamzeh_nakhaee[at]birjand.ac.ir

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک الکتریسیته (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک تدریس می شود. البته، این آزمایشگاه درس آزمایشگاه فیزیک ۲ مقطع کارشناسی سایر رشته های دانشکده علوم (شیمی و زمین شناسی) و دانشکده مهندسی (برق، مکانیک و کامپیوتر) را نیز بطور کامل پوشش می دهد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰