آزمایشگاه اپتیک

تعداد بازدید:۱۷۴۰

 

  آزمایشگاه اپتیک


  •   056-31026637

  •   h_gholamhosseinpour[at] yahoo.com

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک اپتیک (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک تدریس می شود.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰