آزمایشگاه الکترونیک

تعداد بازدید:۱۵۳۸

 

  آزمایشگاه الکترونیک


  •   حمزه نخعی مطلق (دکترای فیزیک حالت جامد)

  •   دانشکده علوم -گروه فیزیک

  •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور ۲

  • ---> دانلود دستورالعمل آزمایشگاه الکترونیک

  •   056-31026643

  •   hamzeh_nakhaee[at]birjand.ac.ir

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک الکترونیک (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک تدریس می شود.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰