آزمایشگاه پلاسمای پزشکی

تعداد بازدید:۱۳۹۷

 

  آزمایشگاه پلاسمای پزشکی


  •   سیدمحمد خراشادیزاده (دکترای فیزیک پلاسما)

  •   دانشکده علوم -گروه فیزیک

  •   جنب مرکز انتشارات دانشگاه، آزمایشگاه پلاسمای پزشکی

  • ---> دانلود دستورالعمل آزمایشگاه پلاسمای پزشکی

  •   056-31026632

  •   smkhorashadi@birjand.ac.ir

 

این آزمایشگاه در سطح آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک پلاسما برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای این رشته مورد استفاده می باشد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰