آزمایشگاه محاسبات سنگین

تعداد بازدید:۴۸۵۵

 

  آزمایشگاه محاسبات سنگین


  •   056-31026623

  •   f_ebrahimi@birjand.ac.ir 

 

این آزمایشگاه، در سطح آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی کامپیوتری و محاسبات سنگین برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای فیزیک مورد استفاده می باشد.

آخرین وضعیت کاری خوشه از طریق آدرس داخلی  http://saffron.birjand.ac.ir/ganglia قابل مشاهده است.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰