آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی

تعداد بازدید:۲۱۰۰

 

  آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی


  •   احمد امیرآبادیزاده (دکترای فیزیک حالت جامد)

  •   دانشکده علوم -گروه فیزیک

  •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

  • ---> دانلود دستورالعمل آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی

  •   056-31026631

  •   aamirabadizade@birjand.ac.ir

 

این آزمایشگاه در سطح آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای این رشته مورد استفاده می باشد.

 

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰