آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

 

  آزمایشگاه فیزیک حالت جامد


  •   حمزه نخعی مطلق (دکترای فیزیک حالت جامد)

  •   دانشکده علوم -گروه فیزیک

  •   بلوک ب، طبقه دوم

  • ---> دانلود دستورالعمل آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

  •   056-32202301-09374403511

  •   hamzeh_nakhaee[at]birjand.ac.ir

این آزمایشگاه، در سطح آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای این رشته مورد استفاده می باشد.

تعداد بازدید:۳۴۸