آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

 

  آزمایشگاه فیزیک حالت جامد


  •   056-32202301

  •   hamzeh_nakhaee[at]birjand.ac.ir

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک حالت جامد (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک تدریس می شود. البته، این آزمایشگاه در سطح "آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد" برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مورد استفاده می باشد.

تعداد بازدید:۵۲۱