آزمایشگاه فیزیک پایه ۳

تعداد بازدید:۲۶۸۰

 

  آزمایشگاه فیزیک پایه ۳


  •   056-31026638

  •   m_khorashad_ph[at]yahoo.com

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک نور و ترمودینامیک (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک تدریس می شود. البته، این آزمایشگاه درس آزمایشگاه فیزیک ۱ مقطع کارشناسی سایر رشته های دانشکده علوم (زیست شناسی)، دانشکده کشاورزی (باغبانی،آب، و زراعت)، و دانشکده مهندسی (معدن و عمران) را نیز بطور کامل پوشش می دهد.

 

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰