آزمایشگاه فیزیک هسته ای

تعداد بازدید:۲۷۲۵

 

  آزمایشگاه فیزیک هسته ای


  •   056-31026642

  •   n_divani[at]birjand.ac.ir

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به مباحث فیزیک هسته ای (مطابق با سرفصل درس) برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک تدریس می شود. البته، این آزمایشگاه در سطح آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک هسته ای برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای این رشته نیز مورد استفاده می باشد. این آزمایشگاه مجهز به چشمه نوترونی 4 کوری و الکترونیک هسته ای مربوطه است که برای مطالعات فیزیک نوترون کارآیی دارد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰