پرسش‌های متداول


در چه صورت دانشجوی روزانه باید شهریه پرداخت نماید؟  

دانشجو در نیمسال های  مازاد بر سنوات آموزشی مجاز باید شهریه ورودی های نوبت دوم همان سال تحصیلی را پرداخت نماید.

دانشجو (مقطع کارشناسی) در نیمسال آخر تحصیل، چند واحد درسی می تواند انتخاب نماید؟

چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر 24 واحد درسی داشته باشد (به شرطی که میانگین معدل کل وی بالای 10 باشد) می تواند تا 24 واحد درسی را اخذ نماید (دانشجو می تواند دروس را به صورت هم نیاز و همزمان انتخاب نماید).

در چه صورت دانشجو (مقطع کارشناسی) می تواند کمتر از تعداد واحد مجاز (12 واحد) در نیمسال انتخاب نماید؟

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 12 واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی محسوب می شود.

دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو شامل موارد زیر است:

- عدم ارائه دروس در نیمسال با تایید گروه آموزشی

- حذف به دلیل پزشکی و فوت وابستگان درجه اول با تایید شورای آموزشی دانشکده

- حذف اضطراری با تایید شورای آموزشی دانشکده

شرایط انتخاب درس به صورت "معرفی به استاد" برای دانشجویان مقطع کارشناسی چیست؟

در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی، "حداکثر دو درس نظری" داشته باشد با تایید گروه آموزشی می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد انتخاب نماید.

- دانشجو زمانی می تواند درخواست معرفی به استاد نماید که در پایان آخرین نیمسال تحصیلی همه دروس را گذرانده و نمره آنها ثبت شده باشد و فقط یک یا دو درس نظری باقی مانده باشد.

- دانشجو نمی تواند دروس عملی را به صورت معرفی به استاد انتخاب نماید.

تبصره: چنانچه دانشجویی قبلاً یک درس نظری-عملی را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می تواند بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.

دانشجو (مقطع کارشناسی) چه زمانی می تواند برای حذف درس به صورت "تکدرس" اقدام نماید؟  

بازه حذف تکدرس تا "دو هفته قبل از شروع امتحانات" است که تاریخ آن برای هر نیمسال تحصیلی توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین می شود.

- حذف اضطراری و حذف تکدرس مشروط بر این است که غیبت دانشجو در آن درس بیش از 3/16 مجموع ساعات آن درس نباشد و همچنین با حذف درس تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 کمتر نشود.

شرایط لازم برای استفاده از مرخصی تحصیلی دانشجویان کارشناسی چگونه است؟

دانشجو می تواند در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

- مدت مجاز مرخصی زایمان دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

- مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

- بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند ماموریت همسر و یا والدین) حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.

در چه صورت دانشجو می تواند برای دریافت مدرک "کاردانی" اقدام نماید؟

در صورتی که دانشجویی که از تحصیل انصراف داده یا محروم از تحصیل شده است در دوره کارشناسی حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد، در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند.

در چه صورت آموزش دانشگاه می تواند برخی از واحدهای انتخاب شده در یک  نیمسال را حذف نماید؟

چنانچه دانشجو بیش از حد مجاز تعیین شده، انتخاب واحد نماید و واجد شرایط نباشد (معدل بالای 17 نداشته باشد/ در نیمسال آخر تحصیلی نباشد) دروس مازاد با نظر آموزش دانشگاه حذف خواهد شد.

سنوات آموزشی مجاز دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف چند سال است؟

سنوات آموزشی مجاز دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس جدول ذیل است:

مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ارشد ناپیوسته دکتری PHD
سنوات مجاز 2/5 سال 4/5 سال 2/5 سال 4/5

 

سنوات معافیت تحصیلی دانشجویان پسر بر اساس جدول ذیل می باشد:

مقطع سنوات معافیت تحصیلی سنوات ارفاقی

حداکثر مدت سنوات

(سنوات قانونی+سنوات ارفاقی)

کاردانی 2/5 سال

حداکثر 2 نیمسال

با شرایط خاص

3/5 سال
کارشناسی ناپیوسته 3 سال 4 سال
کارشناسی پیوسته 5 سال 6 سال
کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال 4 سال
دکتری تخصصی 6 سال 7 سال

 

حداقل و حداکثر واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی چند واحد است؟

- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند. اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد (معدل 17 به بالا) در این صورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر 24 واحد درسی اخذ نماید.

- چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 14 واحد درسی انتخاب نماید.

- حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.

در صورتی که دانشجو در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، وضعیت این نمره ها در کارنامه تحصیلی به چه صورت خواهد بود؟

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است.

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی  قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

تبصره: این تسهیلات شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند نخواهد شد.

تبصره: این تسهیلات شامل دانشجویانی که به دلیل غیبت کلاسی و امتحانی غیرموجه، نمره صفر اخذ نموده اند، نمی شود.

شرایط تغییر رشته و انتقال به چه صورت است؟

دانشجو در هر دوره تحصیلی برای یک بار می تواند رشته یا گرایش را تغییر دهد.

- الزامی است دانشجو، درخواست انتقال توام با تغییر رشته خود را بعد از نیمسال دوم و قبل از نیمسال پنجم تحصیلی به گروه آموزشی تسلیم نماید تا در گروه آموزشی و شورای آموزشی دانشکده بررسی و نتیجه به اداره کل امور آموزشی دانشگاه ارجاع شود.

- تغییر رشته از دوره های پایین به دوره های بالاتر، از غیردولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از غیرحضوری و نیمه حضوری به حضوری ممنوع است ولی برعکس آن مجاز است.

دانشجو باید درخواست انتقال یا مهمان خود را در اردیبهشت ماه هرسال در سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم ثبت نماید تا در دانشگاه های مبدأ و مقصد مورد بررسی قرار گیرد.

 

معادل سازی دروس چگونه انجام می شود؟ (دروسی که در یک رشته/دانشگاه دیگر گذرانده شده آیا در رشته/دانشگاه مقصد پذیرفته می شود؟)

دروس گذرانده شده در دانشگاه های پیام نور، غیرانتفاعی، علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های غیرتابعه وزارتین قابل معادل سازی نیست.

- محتوای آموزشی درس تطبیق داده شده دانشجو با درس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی باید2/3 اشتراک محتوایی داشته و نمره درس از 12 کمتر نباشد.

 

ملاک دانش آموختگی دانشجو (فارغ التحصیلی) شامل چه مواردی است؟

- داشتن معدل کل حداقل 12

- چنانچه معدل کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از 12 باشد فقط یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از درس هایی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است معدل کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود.

- تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.

آیا دانشجوی کارشناسی ارشد برای درس یا دروسی که در آنها موفق به کسب نمره قبولی نشده است باید شهریه پرداخت کند؟

دانشجوی مشمول آموزش رایگان (دانشجوی روزانه) در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تأیید مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هیات امنا است.

دانشجوی کارشناسی ارشد متقاضی انصراف از تحصیل، چه مراحلی را باید طی کند؟

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را به صورت کتبی از طریق تکمیل کاربرگ (د) به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه دهد.

دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر این صورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود. تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

آیا امکان تغییر رشته، گرایش، انتقالی و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد وجود دارد؟

 تغییر رشته، گرایش، انتقالی و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد  ممنوع است.

آیا تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد موسسات آموزشی مختلف امکان پذیر است؟

تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه های آموزشی (اعم از دولتی و غیر دولتی) ممنوع است.

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد چه تعداد است؟

تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است که از این تعداد در شیوه آموزشی-پژوهشی 4 تا 6 واحد مربوط به پایان نامه وو مابقی به صورت واحدهای آموزشی است.

دانشجوی کارشناسی ارشد چه تعداد واحد در هر نیمسال تحصیلی می تواند اخذ نماید؟

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی انتخاب کند.

دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

آیا در دوره کارشناسی ارشد می توان درسی را به صورت معرفی به استاد انتخاب نمود؟

در دوره کارشناسی ارشد، ارائه درس به صورت مطالعه انفرادی (معرفی به استاد) مجاز نیست.

 واحدهای دروس جبرانی دوره کارشناسی ارشد چه تعداد است؟

تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 12 واحد است.

- کسب نمره قبولی 12 در دروس جبرانی الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امنا از دانشجو دریافت می شود.

- در صورتی که تعداد واحدهای دروس جبرانی دانشجو، 8 واحد یا بیشتر باشد، یک نیمسال تحصیلی به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه خواهد شد.

- درس جبرانی به طور مستقل برای دوره کارشناسی ارشد ارائه نمی شود.

برای حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد چه اقدامی باید انجام داد؟

در شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو از طریق کاربرگ های (ه) و (و) و تایید گروه آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

برای درخواست مرخصی تحصیلی (کارشناسی ارشد) چه زمانی باید اقدام نمود؟

برای درخواست مرخصی تحصیلی، باید پیش از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی و با تکمیل کاربرگ (ج) و ارائه آن به گروه آموزشی و سپس معاونت آموزشی دانشکده اقدام نمود. موافقت دانشکده با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به آن است که ادامه تحصیل دانشجو با مشکل مواجه نشود.

آیا نمرات درس یا دروسی که دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه دیگری گذرانده است می تواند مورد قبول واقع شود؟

نحوه معادل سازی واحدهای درسی کارشناسی ارشد گذرانده شده دانشجو در موسسه آموزشی قبلی مشمول رویه اجرایی زیر و با تأیید گروه آموزشی است:

- دروس گذرانده شده در دانشگاه های غیرتابعه وزارت علوم و نیز دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی قابل معادل سازی نیست.

-اگر عنوان درس مورد تقاضا عیناً با عنوان درس در دوره جاری یکسان باشد، همان نمره قبلی مورد قبول است.

- اگر در عنوان درس تفاوتی وجود داشته باشد (حتی یک کلمه) ولی 75 درصد سرفصل درس به تشخیص گروه آموزشی با درس مورد نظر تطابق داشته باشد و نمره کسب شده بالای 14 باشد، همان نمره قابل قبول است.

- به ازای هر 8 تا 14 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

نمره قبولی دروس کارشناسی ارشد، چه نمره ای است؟

حداقل نمره قبولی در هر درس 12 و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 14 است.

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

این تسهیلات شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب، حکم کمیته انضباطی و یا غیبت کلاسی نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود.

دانشجوی کارشناسی ارشد در چه صورت در یک نیمسال تحصیلی مشروط می شود؟

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.

تبصره- دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود، از تحصیل محروم می شود.

ملاک دانش آموختگی دانشجوی کارشناسی ارشد چیست؟

ملاک دانش آموختگی دانشجوی کارشناسی ارشد، داشتن میانگین کل حداقل 14 بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع موفق از پایان نامه است.

تاریخ دانش آموختگی دانشجوی کارشناسی ارشد چه زمانی است؟

تاریخ دانش آموختگی دانشجوی کارشناسی ارشد، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی-پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

انتخاب استاد راهنما و مشاور پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد به چه صورت است؟

- استاد راهنمای اول به پیشنهاد دانشجو و با تایید گروه آموزشی از طریق کاربرگ شماره (1) تا انتهای نیسمال اول انتخاب می شود.

- با پیشنهاد استاد راهنمای اول و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی، دانشجو می تواند استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور از میان اعضای هیات علمی داخل یا خارج از دانشگاه انتخاب نمایدو

- استاد راهنمای دوم یا مشاور در شرایط خاص به پیشنهاد استاد راهنمای اول و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی، از میان متخصصان با مدرک دکتری انتخاب شود.

- پایان نامه می تواند حداکثر دو استاد راهنما داشته باشد و تعداد اساتید راهنما و مشاور با هر ترکیبی نمی تواند بیشتر از سه نفر باشد.

شرایط انتخاب یا حذف استاد راهنمای دوم یا مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد چیست؟

انتخاب یا حذف استاد راهنمای دوم یا مشاور، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب طرح تحقیق و با پیشنهاد استاد راهنما، تایید گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از طریق کاربرگ (ح) امکان پذیر است.

دانشجوی کارشناسی ارشد چه زمانی باید موضوع پایان نامه خود را انتخاب نماید؟

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند.

تبصره- در هر حال طرح تحقیق پیشنهادی باید حداکثر تا یک ماه پس از پایان نیمسال سوم تحصیلی دانشجو، در شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده مصوب شود.

دانشجوی کارشناسی ارشد چند نیمسال می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده کند؟

دانشجو می تواند با احتساب در سنوات تحصیلی، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره: بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و ماموریت همسر یا والدین بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد چند نیمسال است؟

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 2 سال (چهار نیمسال) است.

تبصره- در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد. افزایش سنوات در نیمسال اول پس از تأیید گروه آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به صورت رایگان (مطابق کاربرگ الف) و در نیمسال دوم بر حسب ضرورت پس از اخذ مجوز از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیأت امنای موسسه (مطابق کاربرگ ب) انجام می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

برای تمدید سنوات در دوره کارشناسی ارشد چه اقدامی باید انجام داد؟

تمدید سنوات دانشجویان از طریق کاربرگ های (الف) و (ب) و حداکثر تا پایان هفته اول همان نیمسال امکانپذیر است.

مرخصی تحصیلی دوره کارشناسی ارشد چند نیمسال است؟ چه شرایطی دارد؟

دانشجو می تواند یک نیمسال از مرخصی با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کند.

تبصره- بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه، مأموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی، در اختیار شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.