معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۸۷۳۱
دکتر علی اشرفی

  دکتر علی اشرفی

  معاون آموزشی دانشکده
 (از1401)


  •   استادیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   ساختمان اداری- طبقه اول

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲