معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۶۹۳۷
دکتر علی اشرفی

  دکتر علی اشرفی

  معاون آموزشی دانشکده


  •   استادیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   طبقه دوم

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۱