گروه علوم سیاسی

تعداد بازدید:۵۳۷۵

گروه علوم سیاسی از مهرماه 1387 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. از سال 1393 نیز در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشجو پذیرفته شده است. 

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
علوم سیاسی  3  -  2  5