گروه علوم سیاسی

تعداد بازدید:۱۰۸۳۳

مدیرگروه: دکتر احمد بخشی
شماره تماس: 31026171-056
کارشناس گروه: محمدعلی خالدی
شماره تماس: 31026130-056

اساتید گروه علوم سیاسی(کلیک کنید)

 

گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند از مهرماه 1387 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. از سال 1393 نیز در مقطع کارشناسی ارشد "علوم سیاسی" دانشجو پذیرفته شده است. 

تعداد اعضای هیات علمی
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
علوم سیاسی  3 1  2  6
آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲