معاونین پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۲۷۰۳
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی (از 1388  تا 1397)

  دکتر زهرا علیزاده بیرجندی (از 1388 تا 1397)

دانشیار


  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

  •   گروه تاریخ

دکتر محسن نوکاریزی

  دکتر محسن نوکاریزی

دانشیار


دکتر محمد بهنام فر

  دکتر محمد بهنام فر

استاد


  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۳۹۹